Teren inwestycji posiada stosunkowo duży spadek w kierunku północnym i tym samym najciekawszy widok znajduje się z tej strony budynku. Aby powiększyć przestrzeń wypoczynkową zaprojektowaliśmy podniesienie terenu od strony południowej. W ten sposób obiekt stał się atrakcyjny użytkowo z różnych stron a umieszczona na wyższej kondygnacji przestrzeń użytkowa ma atrakcyjny kontakt z terenem działki podczas gdy wymagająca spokoju część sypialniana i fitness znalazła adekwatne miejsce w przyziemiu.

     Rząd okien nad zadaszeniem tarasu urozmaica formę budynku, nadaje rytm elewacji i jednocześnie umożliwia dostęp światła słońca do wnętrz wypoczynkowych.

północny Stok

– tę przestrzeń zaproponowaliśmy dla realizacji domu jednorodzinnego w Karkonoszach. Za podstawę przestrzenną posłużyły zewnętrzne, kamienne ściany kondygnacji przyziemia znajdującego się w tym miejscu budynku wielorodzinnego. Ze względu na wielkość powstały budynek może pełnić rolę letniej rezydencji.

autor:

architektura – Jacek Świtalski