od Ogółu

– w tej prezentacji pokazujemy nasz sposób wykorzystania programu budującego wirtualną przestrzeń przy projektowaniu obiektów kubaturowych. Dla nas jest oczywistym, że zaczynamy od wyznaczenia tej części przestrzeni nieruchomości Inwestora, w której możemy taką inwestycję posadowić. Następnie oceniamy na podstawie bardzo zróżnicowanych przesłanek), który fragment “inwestowalnego ” obszaru jest najważniejszy i na nim skupiamy swoją aktywność szkicową. Gdy dochodzimy do pierwszych satysfakcjonujących efektów, uzgadniamy z Inwestorem funkcję wewnętrzną, a jak tego dokonamy, zaczynamy budować wirtualną przestrzeń.

     Zaczynamy od zbudowania obrysu działki z uwzględnieniem spadków terenu (naszym naturalnym środowiskiem projektowania są góry) oraz najbliższego kontekstu kubaturowego.

     Wyznaczamy (wstępnie określone szkicami) umiejscowienie budynku.

     Budujemy uproszczony model budynku.

     Wyznaczamy położenie otworów budowlanych i zasadnicze granice podziałów kolorystyczno-materiałowych.

     Nakładamy tekstury mogące satysfakcjonować Inwestora.

     Dodajemy elementy kształtujące otoczenie budynków.