sielankowa Zagroda

przez jaiJ

sielankowa Zagroda – dwa budynki rekreacyjne zbudowane na niewielkim spadku z pięknym widokiem. autorzy: architektura – Jacek Świtalski

na Uboczu

przez jaiJ

na Uboczu – koncepcja domu jednorodzinnego na południowym stoku wzgórza. Dodatkowym utrudnieniem był podjazd oraz słoneczna i widokowa ekspozycja od tej samej strony działki. autorzy: architektura – Jacek Świtalski

po Łuku

przez jaiJ

po Łuku – zespół budynków apartamentowych z częścią usługową na niewielkim spadku. autorzy: architektura – Jacek Świtalski

pod Skałkami

przez jaiJ

pod Skałkami – zespół dwóch domów jednorodzinnych, w założeniu Inwestora pełniących rolę zespołu mieszkań wypoczynkowych w górskim kurorcie turystycznym. autorzy: architektura – Jacek Świtalski

w Górach

przez jaiJ

w Górach – dom jednorodzinny w górach. autorzy: architektura – Jacek Świtalski

od Ogółu

przez jaiJ

od Ogółu – w tej prezentacji pokazujemy nasz sposób wykorzystania programu budującego wirtualną przestrzeń przy projektowaniu obiektów kubaturowych. Dla nas jest oczywistym, że zaczynamy od wyznaczenia tej części przestrzeni nieruchomości Inwestora, w której możemy taką inwestycję posadowić. Następnie oceniamy na podstawie bardzo zróżnicowanych przesłanek), który fragment „inwestowalnego ” obszaru jest najważniejszy i na nim skupiamy…