falujące Kurtyny

tę przestrzeń kształtuje przejście od wejścia wgłąb mieszkania i docieranie do kolejnych
„atrakcji” wnętrza. Na tej drodze „wiszące” pod sufitem gipsowe kurtyny rytmicznie
odsłaniają następujące po sobie przejścia i obrazy. Miękkość linii uspokaja nieco ostre ze
swojej natury krawędzie budynku typowego. Podstawowy motyw kolorystyczny (beż –
brąz) daje możliwość łatwego eksponowania dowolnych elementów wyposażenia, a użycie
naturalnych i szlachetnych materiałów wykończeniowych potęguje poczucie luksusu.

autorzy:

architektura – Iwona i Jacek Świtalscy